Radonmätningar

Styrelsen har på inrådan av föreningens radongrupp beslutat att näst intill alla hus i föreningen skall kontrollmätas under perioden December 2017 till Mars/April 2018.

Med start under vecka 49 kommer radongruppen att gå runt i berörda hus och instruera er om vad ni behöver göra, mera information får ni då. Har ni frågor besvarar vi gärna dessa under vårt advensfirande den 3e december i parken.

Vänliga hälsningar

Styrelsen