Nästa styrelsemöte

Torsdag 25 april 2019 kl. 20.00.

Sista styrelsemötet före årsstämman.

Vi träffas hos Hans-Åke Strandberg på Tyska Bottens väg 21.