Service

FÖRVALTNING

Vid frågor om underhåll etc. skall vår fastighetsförvaltare Teoge Förvaltnings AB kontaktas. För övriga frågor kan styrelsens ledamöter kontaktas. Vid jourfall och skadetillbud skall Teoge Förvaltnings AB kontaktas. Vid jourfall, där Teoge personal inte kan nås och risk för liv eller egendom kräver omedelbar åtgärd, kontakta Stadens Fastighetsjour AB.

Teoge Förvaltnings AB – tel. 08-410 828 50
Stadens Fastighetsjour AB, tel. 08- 29 43 70

Om det gäller ohyra eller insekter kan man ringa direkt till Anticimex, tel. 08-517 634 00

ÖVRIGA FÖRETAG

Trädgårdsskötsel Elfströms Trädgård
Tele: 08-6444824
elfstromstradgard@elfstromstradgard.com
https://www.elfstromstradgard.se

Det företag som installerat fiber i föreningen samt installationerna i varje hushåll kan naturligtvis kontaktas vid eventuella problem eller vid behov att göra förändringar av kabeldragning etc.

Svenska El & Teleteknik AB
Tele: 08-6458092
info@el-teleteknik.se
http://www.el-teleteknik.se’

Den operatör som föreningens medlemmar skall använda sig av för TV och bredband  är Telenors öppna kommunikationsoperatör Open Universe (openuniverse.se).