Kallelse till 2019 års stämma för verksamhetsåret 2018

Alla medlemmar i bostadsrättsföreningen Paradiset
(org nr 716419-1681) kallas härmed till årsstämma för verksamhetsåret 2018.

Stämman kommer att äga rum den 8e maj i Hyresgästföreningens lokaler på Tältgatan 8.

Alla medlemmar är välkomna från klockan 1900.

Varmt välkomna hälsar

Styrelsen

Dokument
Kallelse till 2019 års årsstämma för Brf Paradiset
Dagordning Årsstämma 2019 Brf Paradiset

(Vid frågor kontakta Magnus Runberg, Utflyktsvägen 9

Magnus.runberg@gmail.com)